RODO

Odsłony: 1540

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Czytelnicy i Użytkownicy,

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przedstawiam do wiadomości:

Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym, ul. Dukielska 2A, z tymczasową siedzibą pod adresem: ul. Szkolna 24, 38-430 Miejsce Piastowe.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować w siedzibie Biblioteki, poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 134353960 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w celu dokumentowania wypożyczeń i zwrotów zasobów Biblioteki oraz w celach statystycznych.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe powierzane są Instytutowi Książki w Krakowie ul. Wróblewskiego 6 celem obsługi programu MAK+ oraz innym bibliotekom jeżeli czytelnik wyrazi na to odrębną zgodę.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres lat 3 od ostatniego wypożyczenia lub do czasu realizacji roszczeń.

Prawa udostępniającego dane

Czytelnik ma prawo: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją Czytelnika z możliwości wypożyczania zasobów bibliotecznych na zewnątrz.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki.

Jednocześnie zapewniamy, że administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

 

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych (wizerunek) informujemy, że administratorem zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego Pani/Pana danych jest Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym, ul. Dukielska 2A, 38-430 Miejsce Piastowe, tel. 134353960, http://www.gbpmiejscepiastowe.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Monitoring wizyjny obejmuje teren biblioteki (wszystkie lokalizacje) oraz ich otoczenie. Stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.

Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 30 dni i po tym czasie zostaną zastąpione nowymi nagraniami.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeśli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia. Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego, w przypadku uznania, że dane osobowe w ramach tego systemu nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.