AKTUALNOŚCI

Odsłony: 2567

Biblioteka Publiczna w Głowience podobnie jak setki innych instytucji kulturalnych zarówno z Polski jak i spoza granic kraju zgłosiła się do akcji Narodowe Czytanie 2017. W tym roku drogą losowania ogólnopolskiego zwyciężyło „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Jest to dramat w trzech aktach, powstały na kanwie autentycznych wydarzeń jakim było wesele poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic. W 1901 r. w Krakowie utwór został opublikowany po raz pierwszy. Dramat Wyspiańskiego został dotychczas przetłumaczony na ponad 10 języków. W języku polskim ukazało się ponad 120 jego wydań. Dzięki życzliwości i uprzejmości dyrektora Szkoły Podstawowej w Głowience pana Krzysztofa Romana, udało się zorganizować akcję wspólnego czytania w jednej z sal szkolnych. Do inicjatywy tej chętnie przyłączyli się uczniowie klasy VI i VII pod opieką pani Doroty Hejnar. Wcześniejsze obawy związane z trudnością czytania jak i rozumienia przez młodzież utworu, zostały rozwiane już w trakcie przeprowadzonej w bibliotece próby, kiedy to z wielkim zaangażowaniem, a zarówno zaciekawieniem poznawane były kolejne fragmenty dramatu. Przeczytanie listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy zachęcającego do czytania „Wesela” oraz przedstawienie przez panią Dorotę genezy utworu, pozwoliło uczniom lepiej poznać to narodowe arcydzieło i zrozumieć jego charakter. Przeprowadzona akcja była bardzo dobrą formą wprowadzenia uczniów w literaturę, z którą spotkają się w szkole średniej, a chętne włączenie się do akcji Narodowego Czytania świadczy o ich wysokiej kulturze osobistej. Wszystkich, którzy chcieliby uzyskać na osobistych egzemplarzach „Wesela” pamiątkową pieczęć otrzymaną z kancelarii prezydenta RP z okazji Narodowego Czytania 2017 zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Głowience.

Więcej o zorganizowanej akcji pod następującym linkiem: http://www.spglowienka.pl/index.php/dla-ucznia/wydarzenia/351-narodowe-czytanie-2017-w-naszej-szkole