AKTUALNOŚCI

Odsłony: 83

komunikat KPRM

 

Wczoraj wieczorem ukazało się rozporządzenie, które w części dotyczącej bibliotek brzmi:
"Do dnia 29 listopada 2020r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U. z2020r. poz.902) polegające na zakazie:
1)udostępniania zbiorów publiczności,
2)organizacji wydarzeń z udziałem publiczności – z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."
Musimy się zatem z przykrością dostosować .